Projekt 15113_Zásobník

Projekt 15113_Zásobník_35P

Veškeré definované parametry zákazníkem jsou zaneseny do konstrukcí modelů. Funkčnost ověřena.

Výkresová dokumentace je vygenerována.

Subdodávky připraveny k instalaci.

Probíhá proces povrchových úprav.

Kompletace,programování a oživení proběhne během příštích dní.

Den D a hodina H jsou zde.

Instalujeme.

     

28.12.2015 PB