Snížení energetické náročnosti administrativního objektu

OBR1_před:

OBR2_po: